Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã góp ý vào dự thảo báo cáo, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đưa ra ý kiến bổ sung các đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, và công tác chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm. Qua đó, làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng cuối năm 2024, nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày một tốt hơn; tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, thống nhất, đồng bộ; cải thiện chỉ số, thứ hạng cải cách hành chính Nhà nước của huyện. Đồng chí đề nghị phòng Nội vụ huyện Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo, báo cáo tham luận, chương trình, kịch bản chi tiết, điều hành Hội nghị; Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết trong tháng 7/2024, tại Hội trường Huyện ủy – HĐND – UBND huyện./.

Văn Hoan