Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã Bông Krang khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Về dự đại hội có Đ/c Y Săn A Yun, UVBTV, phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đc Huỳnh Ngọc Mai, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội của xã cùng 80 Đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bông Krang luôn chủ động nắm tình hình dư luận nhân dân trên các lĩnh vực như: Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác cải cách hành chính, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm, UBMTTQ xã chủ trì tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, Hàng năm thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo. Kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, người bị bệnh nan y, thuộc diện hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được 284 triêu đồng ngoài ra được sự quan tâm của UBMTTQVN tỉnh, huyện hỗ trợ gần 513 triệu đồng để xây dựng 09 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn và sửa chữa 02 căn nhà cho hộ nghèo; thường xuyên phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết. ngoài ra UBMTTQVN xã đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên vân động công dân trong độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự được 177 công dân; tham gia xét duyệt chính trị cho hơn 1.000 công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, trong nhiệm kỳ UBMTTQVN xã đã thông qua các cuộc vận động đã giới thiệu 60 quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp được 43/60 Đảng viên….Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư công trong nhiệm kỳ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc giám sát các chế độ, chính sách, cấp phát chế độ cho các đối tượng, giám sát các công trình nhà nước đầu tư trên địa bàn được 28 công trình sửa chữa với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng. Trong công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid -19 UBMTTQVN xã đã chủ động phối hợp thông tin truyên truyền về dịch bệnh, kêu gọi đóng góp lương thực, thực phẩm và tiền được trên 77 triệu đồng; thành lập tổ tiếp nhận và phân phối tiền hàng và nhu yếu phẩm được trên 125 triệu đồng đã kịp thời hỗ trợ cho trên 150 hộ gia đình gia đình khó khăn, hộ gia đình bị cách ly…

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, với khẩu hiệu “ Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển” MTTQVN xã Bông Krang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,8 – 4%;  100% thôn, Buôn duy trì, hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả…

Với tinh thần tập trung nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQVN xã Bông Krang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 39 vị tham gia Ủy ban MTTQVN xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 và cử 9 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau phiên họp thứ nhất, Ông Hà Ngọc Bính được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã  Bông Krang khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Xuân Thái