Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Liêng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng ngày 12/4, UBMTTQ VN xã Đăk Liêng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự Đại hội có đồng chí H Bình Rơ Yam – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã Đăk Liêng cùng 62 đại biểu chính thức đại diện cho khối Đại đoàn kết trên địa bàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ VN xã Đăk Liêng đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Hàng năm phối hợp với UBND xã tổ chức Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam hàng năm (ngày 18/11) đều khắp các thôn, buôn trên địa bàn xã; Đề nghị BCĐ xã khen thưởng cho 75 tập thể và 144 cá nhân, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Đã vận động được số tiền là 195.485.000đ để hỗ trợ cho các hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Hỗ trợ người nghèo ăn Tết, người bị bệnh hiểm nghèo ốm đau nằm viện dài ngày; Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà 167; hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và tu sửa nhà ở; hỗ trợ học sinh nghèo đi học…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ mới, UBMTTQVN xã Đăk Liêng đã đề ra những chỉ tiêu quan trọng như: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn toàn dân tộc, Phấn đấu 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết mới hoặc sửa chữa ít nhất từ 03-06 căn nhà trở lên.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu UBMTTQ VN xã đã bầu 45 đồng chí Ủy viên Uỷ ban MTTQVN xã Đăk Liêng khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu UBMTTQ VN huyện nhiệm kỳ 2024 -2029. Đồng chí H Wuan Hmok được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ VN xã Đăk Liêng khoá X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhân dịp này, Đại hội đã tặng hoa và quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo UBMTTQ VN xã qua các thời kỳ; UBMTTQVN xã đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQVN xã Đăk Liêng nhiệm kỳ 2019-2024.

Văn Thắng