Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024

Dự lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Hội Nông dân huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lắk.

Sau thời gian 03 ngày, từ ngày 10-12/4/2024, 99 học viên là cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở đã được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản, giúp cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ tổ chức hội và thực hiện các phong trào thi đua tại cơ sở ngày càng hiệu quả hơn. Kết thúc lớp học đã có 99 học viên viết bài thu hoạch. Trong đó, học viên đạt loại giỏi có 32 học viên, chiếm tỷ lệ 32%; học viên đạt loại khá có 52 học viên, chiếm tỷ lệ 53%; học viên đạt loại trung bình có 15 học viên, chiếm tỷ lệ 15%.

Nhân dịp này, Trung tâm Chính trị huyện quyết định cấp giấy chứng nhận cho 99 học viên, đủ điều kiện hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024, (đạt tỷ lệ 100%) và khen thưởng 12 học viên đạt thành tích cao trong học tập.

 H Yur Je