Chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Ban chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với các quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong đợt này toàn huyện có 18 đối tượng của các xã Yang Tao, Đăk Liêng, Buôn Triết và Earbin đã có công làm nghĩa vụ quốc tế tại 02 nước bạn;  Lào và Campuchia  được nhận chế độ trợ cấp 1 lần. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tiến hành chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ với mức là: mức trợ cấp 4,9 triệu đồng đối với đối tượng quân nhân tham gia 5 năm; 4,1 triệu  đồng đối với đối tượng là quân nhân 4 năm; 3,7 triệu đồng đối với quân nhân 3 năm và 2,9 triệu đồng đối với quân nhân 2 năm; Trợ cấp 2,5 triệu đồng đối với các đối tượng là lực lượng dân quân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc . Tổng số tiền chi trả đợt này là 52 triệu 200 nghàn đồng.

Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và đền đáp những công lao đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế ./.

Vy thủy