Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo năm 2020

 TTCT huyện vừa phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh an ninh cho 70 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện. Dự lễ bế giảng có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban giam đốc TTBDCT cùng toàn thể các học viên.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo diễn ra trong 04 ngày, các học viên đã được hướng dẫn nghiên cứu học tập theo chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, chức việc trong các tôn giáo do Bộ QPAN biên soạn.

Kết thúc khóa học, có 65/70 học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu và đã được Trung tâm chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh;  trong đó có 05 học viên xếp loại giỏi đạt tỷ lệ 8%, loại khá 40 học viên đạt 62%, trung bình 20 học viên đạt 30% và có 05 học viên không được cấp giấy chứng nhận do không tham gia viết bài kiểm tra theo quy định. TTCT huyện cũng đã tặng giấy khen cho 05 học viên tham gia lớp học đầy đủ, chuyên cần và đạt thành tích cao trong qua trình học tập và tặng quà tuyên dương cho 02 học viên lớn tuổi 70 và 71 có tinh thần học tập tốt.

Xuân Thái