Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông: Chủ động, quyết liệt triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Thuế năm 2023

Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do:

Tình hình cả nước, địa bàn toàn tỉnh cũng như tại địa bàn 2 huyện Lắk và huyện Krông Bông. Thực hiện một số chính sách giảm thuế ban hành trong nămnhư: Giảm 30% tiền thuê đất, giảm thuế GTGT, giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô SX trong nước,… thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách ở một số lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, dần phục hồi, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội đã phát huy tác dụng, giúp cho người nộp thuế có thêm nguồn lực, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho công tác thu ngân sách nhà nước.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thuế, huyện ủy, HĐND, UBND 2 huyện và sự phối hợp của các Phòng, ban, chính quyền địa phương, với quyết tâm chính trị cao, Chi cục Thuếkhu vực Lắk –Krông Bôngbám sát chỉ đạo tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng. Đồng thời, chú trọng triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho DN, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông đã hoàn thành khá toàn diện, với những điểm sáng nổi bật.

NHỮNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN ẤN TƯỢNG TRONG NĂM 2023

  1. Công tác tham mưu: Luôn chủ động trong công tác tham mưu cho UBND 2 huyện và Ban Chỉ đạo thu NSNN triển khai kịp thời các biện pháp thu NSNN năm 2023, đã huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị cùng vào cuộc với Chi cục Thuế trong công tác thu NSNN.
  2. Kết quả thực hiện dự toán thu NSNN: – Tổng thu ngân sách nội địa năm 2023: 109.763 trđ, trong đó:

Tổng số thu thuế phí và lệ phí thực hiện 89.751 triệu đồng, đạt 119,7% dự toán HĐND tỉnh giao.

+ Thu tiền SDĐ năm 2023: 20.012 triệu đồng, đạt 100% KH tỉnh giao cho 2 huyện.

Cụ thể chi tiết từng huyện:

 Huyện Lắk:

+ Số thu thuế & phí thực hiện năm 2023 thu được: 30.097 triệu đồng, đạt  136,7% dự toán HĐND tỉnh giao.

+ Thu tiền SDĐ năm 2023: 9.997 triệu đồng, đạt 125,3 % KH tỉnh giao cho huyện.

Huyện Krông Bông:

+ Số thu thuế, phí thực hiện năm 2023 thu được: 59.654 triệu đồng, đạt 112,5 % dự toán HĐND tỉnh giao năm 2023.

+ Thu tiền SDĐ  năm 2023: 10.015  triệu đồng, đạt  82,5 %KH.

  1. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) bằng nhiều hình thức thích hợp. Kết quả, đã chủ động phối hợp với Đài truyền thanh- Truyền hình 02 huyện để tuyên truyền về kết quả thu thuế, chính sách pháp luật thuế, công khai danh sách NNT nợ thuế, chây ỳ không nộp thuế trên đài TTTH huyện.

Tổ chức thành công “Tuần lễ lắng nghe ý kiến vướng mắc NNT”  từ ngày ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023; tổ chức thành công 2 hội nghị đối thoại NNT hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về chính sách thuế, các thủ tục hành chính về thuế, hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022, triển khai HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ máy tính tiền, lập hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng người nộp thuế năm 2022.

Ngoài ra, Chi cục Thuế thường xuyên gửi các nội dung tuyên truyền vào Email của người nộp thuế, tuyền truyền trên các thông tin điện tử như zalo, facebook…để kịp thời gửi các nội dung chính sách đến NNT một cách nhanh nhất.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế Khu vực Lắk – Krông Bông luôn không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ; thay đổi tư tưởng nhận thức từ nền hành chính “quản lý” sang nền hành chính “phục vụ”. Đồng thời, đảm bảo mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên có phẩm chất, năng lực, làm việc chuyên nghiệp, luôn công tâm, khách quan trong công việc, phục vụ tốt người nộp thuế từ đó mang đến sự hài lòng cho người nộp thuế.  Người nộp thuế đánh giá cao việc hỗ trợ NNT thực hiện thủ tục đề nghị cấp hoá đơn từng lần phát sinh đối với hoạt động sản xuất điện năng lượng mặt trời mái nhà;Triển khai kịp thời các ứng dụng công nghệ thông tin mới đến người nộp thuế, người dân; tỷ lệ hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất bằng hình thức điện tử đạt 100%. Chi cục Thuế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã thực hiện. Từ đó góp phần tạo mọi thuận lợi cho các doang nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lắk và Krông Bông đã thực hiện đúng và đủ theo quy định của Nhà nước về thuế.

  1. Công tác kê khai kê toán thuế: Chi cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trả kết quả cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử trong quản lý đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, kế toán thuế, xử phạt vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế với số tiền 75 triệu đồng…
  2. Công tác Kiểm tra thuế: Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, áp dụng đầy đủ các nguyên tắc kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro.

Trong năm đã thực hiện được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, kết quảhoàn thành kiểm tra 27 DN/24 DNđạt 112,5% kế hoạch giao 2023(03 DN kiểm tra giải thể, 01 DN kiểm tra bất thường, 01 DN năm trước chuyển qua); tổng số tiền truy thu, phạt, chậm nộp: 936 triệu đồng,phạt 6,5 trđ; giảm lỗ 1.455 triệu đồng, giảm khấu trừ 264 triệu đồng.

Tổ chức giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế đối với 1.380/1.380, đạt 100% kế hoạch, đảm bảo giám sát 100% hồ sơ khai thuế phát sinh trong kỳ. Số hồ sơ chấp nhận: 1.369, số hồ sơ giải trình bổ sung: 11, số hồ sơ ấn định: 0, số thuế tăng thu qua kiểm tra, giám sát: 159 triệu đồng,phạt 6,5 trđ; giảm khấu trừ: 86,2 triệu đồng.

  1. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo Đề án và Kế hoạch đã xây dựng; Triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17 và tham mưu UBND huyện tăng cường công tác đôn đốc thu và xử lý nợ nghĩa vụ tài chính về đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn .

Kết quả triển khai các biện pháp thu, xử lý nợ đối với các DN và hộ kinh doanh.

Phối hợp với Trung tâm TT VH TT (Đài phát thanh, truyền hình) 2 huyện công khai danh sách NNT nợ đọng, chây ỳ nộp thuế.

Ước nợ đến 31/12/2023 như sau:

Ước nợ: 3.976 triệu đồng giảm nợ so với 31/12/2022 là 2.194 triệu đồng (số nợ đến 31/12/2022 là 6.170 trđ), cụ thể:

+ Huyện Lắk: Đôn đốc thu nợ và điều chỉnh nợ được 2.860 triệu đồng. Số tiền thuế nợ và phí ước đến 31/12/2023: 1.957 triệu đồng, giảm so với thời điểm 31/12/2022: 1.062 triệu đồng.

+ Huyện Krông Bông: Đôn đốc thu nợ và điều chỉnh nợ được 840 triệu đồng. Số nợ thuế và phí ước đến 30/9/2023: 2.019 triệu đồng, giảm so với thời điểm 31/12/2022: 1.132 triệu đồng.

– Khoanh nợ:

+ Theo NQ 94: Huyện Lắk 90 trường hợp 281.308.297 đồng; huyện Krông Bông 40 trường hợp với số tiền 58.622.979 đồng.

Theo Luật số 38: Huyện Lắk 4 trường hợp  với số tiền 4.449.424 đồng; huyện Krông Bông 10 trường hợp với số tiền 12.228.707 đồng nợ nghĩa vụ tài chính là 69 trđồng.

7. Công tác quản lý hộ khoán: Quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân với số thuế thu được là 962tr đồng. Chi cục Thuế tập trung triển khai lập bộ hộ khoán/Lệ phí môn bài năm 2023 đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ, khắc phục những hạn chế phát hiện qua thanh tra kiểm toán, đảm bảo công bằng, kết quả lập bộ thuế ổn định năm 2023.

Trong năm đã quản lý đối với 2.199 hộ kinh doanh, với số thuế thu khoảng 6.612 trđồng.

8. Công tác Trước bạ- thu khác: Tiếp nhận và xử lý đúng hạn hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ), tạo điều kiện cho người sử dụng đất, đảm bảo việc nộp tiền vào NSNN kịp thời, kết quả Ước thực hiện năm 2023: huyện Krông Bông xử lý được 3.630 hồ sơ, số thuế thu được 13.500 triệu đồng. huyện Lắk xử lý 1.617 hồ sơ, số thuế thu được 12.608 triệu đồng.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2024

Năm 2024, dự báo kinh tế trong nước, địa bàn tỉnh cũng như địa bàn 2 huyện tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro. Dự báo thu NSNN trong năm 2024 sẽ tiếp tục đối diện với những áp lực lớn về kinh tế, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo hướng giãn giảm thuế, giãn thời gian nộp thuế; đòi hỏi Chi cục Thuế phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản thu, dự kiến khai thác các nguồn thu để ứng phó trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Với kết quả công tác thuế, phí và lệ phí trong năm 2023 đạt khá, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong năm 2024. Tuy nhiên theo dự báo tình hình kinh tế năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ tác động rất lớn đến công tác thu NSNN năm 2024.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, Chi cục Thuế tập trung triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp và các giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, thực hiện xuyên suốt trong năm 2024 như sau:

(1) Bám sát chỉ đạo của Cục Thuế, huyện uỷ, UBND 2 huyện và tập trung triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đã được giao. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết về dự toán NSNN, Chỉ thị của huyện ủy về tăng cường các biện pháp thu NSNN năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

(2) Tiếp tục chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Quốc Hội trong triển khai các chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuêđấtthuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ, Quốc Hội ngay khi được ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ NNT nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN.

(3) Bám sát vào Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, lộ trình thực hiện trong năm 2024 của ngành thuế để triển khai, thực hiện; triển khai công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: Thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền tảng kinh tế số.

(4) Tiếp tụctriển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC được Cục Thuế giao; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các dịch vụ thuế điện tử cho NNT, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác Quản lý thuế. Tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thực hiện các giải pháp quản lý sử dụng hóa đơn điện tử của NNT có hiệu quả.

(5) Kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế; triển khai các quy trình nghiệp vụ mới của ngành đến công chức và người nộp thuế.

(6) Tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên nghiệp và đạo đức công vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cơ cấu giữa các độ tuổi cho phù hợp, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ được đào tạo bài bản và có năng lực.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại hội nghị Tổng kết công tác Thuế nă 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2024 đại diện lãnh đạo UBND hai huyện, lãnh đạo Chi Cục Thuế tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi Cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thuế cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thuế, huyện Ủy, UBND 2 huyện; sự phối hợp các cấp ủy, chính quyền địa phương 25 xã, tt, các phòng ban chức năng trực thuộc UBND huyện, các đơn vị trong và ngoài ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2024, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công thuế năm 2024 và những năm tiếp theo./.