Buôn Sruông, Xã Bông Krang huyện Lăk xây dựng buôn văn hóa

Buôn Sruông, xã Bông Krang, huyện Lắk vừa ra mắt buôn văn hóa. Tham dự buổi ra mắt có đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, UBMT xã và đông đông đảo bà con nhân dân buôn Sruông, xã Bông Krang.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Buôn Sruông đón nhận danh hiệu Buôn văn hóa

Buôn Sruông, xã Bông krang hiện có 115 hộ với 525 nhân khẩu, 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, vẫn còn hơn 63% số hộ trong buôn còn nghèo, cận nghèo. Nhưng với sự nổ lực phấn đấu trở thành buôn văn hóa, trong những năm qua, đồng bào buôn Sruông đã cùng bàn bạc và thống nhất xây dựng buôn Sruông thành buôn văn hóa, triển khai vận động-tuyên truyền bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng buôn làng yên vui hòa thuận, hạnh phúc… Đến nay buôn Sruông đã có trên 95% số hộ gia đình trong buôn được công nhận là gia đình văn hóa. Có trên 74% tổng số dân có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,5 triệu/năm; 100% bà con nhân dân Buôn Sruông tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; các hộ thục hiện tốt công tác KHHGĐ; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 91% các hộ trong Buôn có công trình hợp vệ sinh như nhà tắm, nước sạch,…Ngoài việc tập trung giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng bào buôn Sruông còn tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự buôn làng trong năm đã hòa giải thành công 03 vụ mẫu thuân trong nhân dân.

Tại lễ ra mắt, các tổ chức đoàn thể và nhân dân buôn Lúk đã cùng ký giao kết thi đua và phát động phong trào thi đua xây dựng buôn văn hóa tiêu biểu.

Được biết trong năm 2019. Huyện Lắk có 5 Buôn được công nhận là Buôn Văn hóa lần đâu gồm : Buôn Mih,  Buôn  Dhăm 1 xã Đắk Nuê;  Buôn Ea Ring,xã EaRbin;  Buôn Đắk Rơ Mưt, xã Krông Nô và Buôn Sruông,  xã Bông Krang nâng tổng số thôn, buôn, TDP văn hóa của toàn huyện lên 94/124 thôn, Buôn, TDP, đạt 75,8% tổng số thôn, buôn, TDP trên địa bàn huyện.

H Yur Je