Xã Yang Tao đến nay vẫn chưa thể xuống giống sản xuất lúa Đông Xuân 2019 – 2020

Vụ sản xuất lúa đông xuân 2019 – 2020 xã Yang Tao đến nay vẫn chưa thể làm đất để xuống giống, nguyên nhân là do các hệ thống kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng lại vẫn chưa hoàn thanh để dẫn nước từ các công trình thuỷ lợi về  phục vụ sản xuất vụ đông xuân được nên các cánh đồng trên địa bàn xã đến nay vẫn chưa có nước để làm đất gieo sạ lúa đông xuân được.

Theo ông Y Thiêm Quan, chủ tịch UBND xã Yang tao cho biết vụ sản xuất lúa đông xuân năm nay xã Yang Tao thực hiện gieo sạ 344 ha lúa nước và sẽ bắt đầu thực hiện theo lịch thời vụ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 16/01/2020 và xã đang chỉ đạo cho các đoàn thể và BTQ các buôn tuyên truyền cho bà con chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư cần thiết để khi hệ thống kênh mương hoàn thành thì sẵn sàng ra đồng làm đất để tiến hành xuống giống cho kịp thời vụ, đồng thời UBND xã cũng đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các hệ thông kênh mương nội đồng trên địa bàn xã để sớm dẫn nước từ các công trình thuỷ lợi về phục vụ sản xuất lúa đông xuân.

Qua kiểm tra thực tế hệ thông kênh mương trên địa bàn xã Yang Tao chúng tôi nhận thấy đến nay công tác nạo vét các kênh mương nội đồng trên địa bàn xã đã cơ bản hoành thành còn lại các kênh mương N1 và N3 ở Buôn Yok Đôn và Buôn Phôk, hiện đang được các đơn vị thi công gấp rút thực hiện để sớm hoàn thiện dẫn nước về cho bà con sản xuất lúa đông xuân kịp tiến độ đề ra.

Được biết để chuẩn bị bước vào vụ sản xuất đông xuân xã Yang Tao đã được UBND huyện cấp bổ sung kinh phí cho xã trên 220 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưỡng do lũ lụt gây ra trong vụ sản xuất hè thu vừa qua và đến nay UBND xã đang tiến hành ra soát lại các diện tích bị thiết hại để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho bà con phục vụ tái sản xuất lúa đông xuân 2019 – 2020.

Xuân Thái