Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, hệ không tập trung khoá 2019 – 2020

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Lắk tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2019 – 2020. Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Đỗ Văn Dương – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và 79 học viên.

Trải qua quá trình học tập, các học viên đã được giáo dục các nội dung cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản; Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư Tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo; quản lý cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng cơ sở… tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, đơn vị. Kết thúc lớp học, đã có 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó, tỉ lệ học viên xếp loại giỏi  có 09 học viên, chiếm 11,4%; xếp loại khá có 70 học viên , chiếm 88,6%;

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc Đồng chí Đỗ Văn Dương – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã chân thành cảm ơn Huyện ủy Lắk và các đơn vị có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc tổ chức thành công lớp học và mong muốn học viên vận dụng những kiến thức lý luận chính trị-hành chính đã được nhà trường trang bị vào nhiệm vụ thực tiễn của cơ quan, đơn vị một cách khoa học, cùng với cơ quan đơn vị, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị – xã hội huyện Lắk trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao bằng tốt nghiệp cho 79 học viên tham gia khóa học và khen thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

 H Yur Je