Ban thường vụ huyện đoàn bầu bổ sung chức danh phó bí thư

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn  tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 – 2022, để tiến hành  bầu bổ sung chức danh phó Bí thư Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung đ/c Bùi Sơn Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn, phó chủ tịch hội đồng đội huyện giữ  chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả  phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%. Bầu bổ sung đ/c Nguyễn Anh Sơn –  Bí thư Đoàn công an huyện giữ chức danh Uỷ viên BCH , Uỷ viên BTV huyện Đoàn  khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả số phiếu bầu đạt 100%.

H Yur Je