Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và đánh thuốc nổ công phá mục tiêu cho LLDQTV năm 2020

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) năm 2020.  Vừa qua, tại thao trường Buôn Dranh A, xã Đăk Liêng, Ban CHQS huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và đánh thuốc nổ công phá mục tiêu cho lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn năm 2020. Tham gia kiểm tra đợt này có 372 chiến sỹ  dân quân tự vệ, trong đó dân quân năm nhất là 267 chiến sỹ tham gia kiểm tra bắn đạn thật bằng súng Gavand bài 1B, số lượng đạn 3 viên ở tư thế nằm bắn có bệ tỳ, mục tiêu cố định ban ngày với cự ly bắn là 100m, và đánh thuốc nổ bài 1 với 6 mục tiêu gồm: Xe tăng; Lô cố; hàng rào bùng nhùng; hàng rào kẻm gai; hàng rào 4 chân; hàng rào mái nhà cùng 80 chiến sỹ dân quân tự vệ từ năm 2 đến năm 4 tham gia kiểm tra bắn đạn thật bằng súng AR15 với 3 tư thế bắn gồm nằm bắn, Quỳ bắn và đứng bắn các mục tiêu ẩn hiện ban ngày với cự lý 100m, với quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa say sưa rèn luyện, rèn mắt, rèn tay, ngắm hay bắn trúng”; cùng với sự chuẩn bị chu đáo về thao trường và nâng cao chất lượng huấn luyện, nên trong suốt quá trình kiểm tra, các chiến sĩ dân quân tự vệ đã thực hiện tốt bài bắn đạn thật và đánh thuốc nổ công phá mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị. Theo lãnh đạo của Ban CHQS huyện hoạt động huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật bài 1B súng Gavand và AR15 là hoạt động thường xuyên hàng năm của Ban CHQS huyện, qua kiểm tra nhằm đánh giá trình độ huấn luyện về kỹ năng bắn trúng mục tiêu cố định của LLDQTV các xã, TT và qua đợt kiểm tra lần nay Ban CHQS huyện đánh giá kết quả huấn luyện của LLDQTV các xã, TT đạt kết quả cao. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Thông qua việc kiểm tra bắn đạn thật và đánh thuốc nổ công phá mục tiêu lần này nhằm kiểm tra đánh giá năng lực, trình độ huấn luyện, kỹ thuật bắn súng, đánh thuốc nổ kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật của lực lượng dân quân tự vệ. Từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống xảy ra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Xuân Thái