Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh vừa tổ chức họp trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Dự cuộc họp có các đồng chí: Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu huyện Lắk có đ/c Y Bang H’đơk – phó bí thư, chủ tịch UBND Huyện Lắk các thanh viên ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Lắk.

Ban chỉ đạo họp cải cách hành chính trực tuyến

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 10 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 21 hoạt động, đang duy trì thực hiện 57 hoạt động của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị, từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 83.730 văn bản điện tử đã được trao đổi liên thông giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã qua Hệ thống iDesk. Hệ thống iGate cũng đã cung cấp 1.888 dịch vụ công trực tuyến, và 15/15 UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử…

Họp chỉ đạo cải cách hành chính trực tuyến huyện Lăk

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong 2 tháng cuối năm 2019, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, đó là chưa kịp thời rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp khi có văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc khi tình hình kinh tế – xã hội không còn phù hợp; Khắc phục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, nhất là các lĩnh vực đất đai, hồ sơ thủ tục tìm ra những giải pháp hay, mới góp phần đưa cải cách hành chính thực sự đi vào thực tiễn để phục vụ cho lợi ích của người dân…

H’Yur Je