Chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 04

công tác chuẩn bị các bước cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thường xuyên, kịp thời trên tinh thần  phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu của các tiểu ban và các ban tham mưu giúp việc của Huyện ủy, trong đó có vai trò tham mưu đắc lực của Ban Tổ chức Huyện ủy. Theo tiến độ, đến thời điểm hiện nay công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đang khẩn trương thực hiện theo kế hoạch. Theo đó tổ biên tập văn kiện và tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội vừa tổ chức họp để triển khai một số nội dung quan trọng:

Nhằm tập trung triển khai thực hiện nhiệm vu xây dựng văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng, nội dung văn kiện sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao. Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Lắk lần thứ XV đã họp triển khai kế hoạch biên tập văn kiện. Đ/c Bùi Trọng Nghĩa – Phó bí thư huyện ủy Phó trưởng tiểu ban văn kiện, tổ trưởng tổ biên tập tiểu ban văn kiện đại hội chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, Tổ biên tập sẽ triển khai thực hiện các báo cáo, Nghị Quyết quan trọng như: Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XV đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy  khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Dự thảo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Kết luận tại cuộc họp Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó bí thư Huyện ủy , Phó trưởng tiểu ban, Tổ trưởng  tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề nghị: các thành viên trong ban biên tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chật chẽ với các cấp ủy, Đảng, các cơ quan ngành từ huyện đến cơ sở để hoàn thành dự thảo Văn kiện đại hội đảm bảo về mặt thời gian và đúng quy trình, giúp tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lắk lần thứ XV, cũng như chỉ đạo Đại hội các tổ chức  cơ sở Đảng đạt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Dự kiến dự thảo Văn kiện đại hội sẽ được triển khai thực hiện hoàn thiện trước ngày  30 tháng 4/2020.

Chiều ngày 21/11, Tiểu ban Tuyên truyền – phục vụ và bảo vệ  Đại hội Đảng bộ huyện Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp để bàn và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm , triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Nay Y Phú , Phó Bí thư huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền – phục vụ và bảo vệ đại hội chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, dự thảo Quyết định thành lập tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền, dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Theo đó, nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bắt đầu từ tháng 10/2019 đến sau Đại hội Đảng hội Đảng bộ huyện Lắk lần Thứ XV. Phân công Ban Tuyên giáo huyện ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn phòng văn hóa thông tin huyện, Đài truyền thanh truyền hình huyện tích cực tuyên truyền theo đúng các văn bản của tỉnh ủy, huyện ủy.  thông qua các phương tiện trực quan bằng pa nô, áp phích,  được chia làm 2 đợt từ tháng 1 – 4 tuyền truyền cho đại hội các chi bộ, Đảng bộ xã, thị trấn; đợt 2 tuyền truyền từ tháng 7 – 9 cho phục vụ khi đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV diễn ra.  Đài truyền thanh truyền hình huyện tuyền truyền từ nay cho đến sau đại hội, phối hợp với Ban tuyên giáo thực hiện xây dựng phóng sự về thành tựu đạt được của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua, Xây dựng tin bài, chuyên mục tuyên truyền, nêu gương các nhân tố điển hình, tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền – phục vụ và bảo vệ Đại hội đảng bộ huyện Lắk lần thứ XV và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tiểu ban.   Trong đó các đại biểu cũng đã nêu rõ một số việc cần phải làm ngay như: bổ sung thành viên Tiểu ban tuyên truyền – giúp việc  và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện Lần thứ XV; các thanh viên cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao;  Đối với công tác tuyên truyền cần phải bán sát sự hướng dẫn theo kế hoạch của tỉnh ủy, của sở thông tin truyền thông; huyện ủy.

Kết luận phiên họp, đồng chí  Nay Y Phú – Phó Bí thư huyện ủy, trưởng tiểu ban  nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Bộ Huyện Lắk lần thứ XV của Đảng. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền nhanh chóng hoàn thiện Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ  Huyện Lắk lần thứ XV, trong thời gian tới.

H Yur Je

Từ nay đến cuối tháng 12/2019. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai, thực hiện công tác phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu đảng bộ huyện cho các chi, đảng bộ trực thuộc. Thống nhất lựa chọn 01 đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy để đại hội điểm, 01 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và chọn 01 đảng bộ cơ sở thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy); đồng thời, thành lập các tổ công tác để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chủ trương này.

Lãnh đạo thực hiện quy trình các bước đối với các đồng chí đủ điều kiện tái cử cấp ủy khóa mới. thực hiện quy trình các bước để kiện toàn nhân sự cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 (nếu cần). Hoàn thiện việc thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Huyện. Xây dựng Đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy huyện khóa mới 2020 – 2025. Hoàn chỉnh việc thẩm định lịch sử chính trị nhân sự cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp tục Cho ý kiến về dự thảo (lần 1) các báo cáo trình Đại hội đại biểu đảng bộ huyện; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân theo quy định.

Thành lập 04 tổ công tác, do 01 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các ban đảng của Huyện ủy, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể làm thành viên, để duyệt nội dung đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. để trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XV.

Các TCCS Đảng trực thuộc Lãnh đạo thực hiện quy trình các bước đối với các đồng chí dự kiến giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy khóa mới và các đồng chí tái cử – Xây dựng Đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới.

Đối với Các Đảng ủy cơ sở  Cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình đại hội đảng bộ cấp mình; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân theo quy định.

Thành lập các tổ công tác, do 01 đồng chí trong Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể làm thành viên, để duyệt nội dung đại hội của các chi bộ trực thuộc.

Tập trung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành của đảng bộ cấp mình, để gửi cho các tổ chức đảng cấp dưới nghiên cứu chuẩn bị thảo luận trong đại hội.

Rà soát việc chuẩn bị đại hội các tổ chức đảng đại hội điểm.

Phê duyệt Phương án nhân sự cấp ủy khóa mới của các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình.

Chỉ đạo các tổ công tác, duyệt nội dung đại hội của các chi bộ trực thuộc.

Quyết định thời gian đại hội đối với các chi bộ trực thuộc

Đối với Các chi bộ cơ sở

Cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình đại hội chi bộ; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên theo quy định.Tập trung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ, để gửi cho cán bộ, đảng viên chi bộ nghiên cứu chuẩn bị thảo luận trong đại hội. hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự cấp ủy.

Xuân Tiệp