Bà con nông dân xã Earbin chăm sóc lúa Đông Xuân 2020 – 2021

Vụ đông xuân 2020 – 2021, xã EaRbin gieo trồng trên 953 ha cây trồng các loại, đạt 125,4% kế hoạch; trong đó lúa nước 288 ha, đạt trên 123% kế hoạch , diện tích lúa tập trung chủ yếu ở Tổ tự quản số 01, 02, 03 buôn Plao Siêng và cánh đồng buôn Phôk.  Đến thời điểm này lúa đang phát triển tốt, bà con nông dân đang tập trung ra đồng làm cỏ, chăm sóc và bón thúc cho lúa. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của huyện đã cử cán bộ kỹ thuật xuống địa phương kiểm tra, chỉ đạo bà con phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Vụ đông xuân này, các giống lúa chủ lực được bà con nông dân dưa vào gieo sạ gồm: ST24, ST25, RVT, Đài thơm 8…… Đây là những giống lúa trong vài năm trở lại đây đều cho năng suất cao, ít sâu bệnh, hạt gạo dẻo thơm nên được người tiêu dùng ưa thích.

Nhìn chung, đến thời điểm này, vụ sản xuất lúa đông xuân 2020 – 2021 của bà con nông dân ở xã EaRbin tương đối thuận lợi, những trà lúa sớm nhất đang chuẩn bị làm đòng. Để đạt được năng suất, sản lượng trong sản xuất vụ đông xuân, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ; chủ động các khâu làm đất, nạo vét kênh mương nội đồng….  Đồng thời khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ; sử dụng các loại phân bón với tỷ lệ cân đối để cây lúa phát triển, chống chịu tốt với thời tiết./.

Vy Thuỷ