Xã Đăk Liêng: Phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông

Để tuyên truyền Nghị định 176/NĐ-CP,  ngày 14/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/NĐ-CP, nếu không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, cụ thể nếu không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà sẽ xử phạt từ 100.000đ – 300.000đ.

Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành đối với người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, vừa qua Mặt trận và các đoàn thể xã Đăk Liêng đã thực hiện theo nguyên tắc trong Chỉ thi 16 của chính phủ bảo đảm giữ khoảng cách 2m giữa người với người trong khi thi hành công vụ tham gia phát hơn 350 chiếc khẩu trang miễn phí cho từng người tham gia giao thông; cùng 1000 tờ rơi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh  Covid – 19. Đồng thời tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt từ 100.000đ – 300.000đ; khuyến khích vận động nhân dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết như mua nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, vật tư y tế, cấp cứu, chấp hành thực hiện cách li nhà này với nhà khác; thôn, buôn này  với thôn, buôn khác; xã này với xã kia  theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 H Yur Je