Xã Đăk Phơi chú trọng phát triển hạ tầng nông thôn

Những năm qua, xã Đăk Phơi đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT), qua đó, nhiều tuyến đường được triển khai làm mới và nâng cấp sửa chữa, đem lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương vùng căn cứ cách mạng.

Ông Y Ngoan Buôn Đáp – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Phơi cho biết, từng bước hoàn thiện hệ thống GTNT gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng. Những năm qua, xã đã huy động, lồng ghép mọi nguồn lực từ các nguồn vốn Chương trình 135, ngân sách Nhà nước, Quỹ “Xây dựng NTM” và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng GTNT. Qua đó, nhiều tuyến đường được thi công; công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường nông thôn dần đi vào nền nếp, tạo diện mạo mới giúp cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, kinh tế từng bước phát triển.

Giai đoạn 2011 – 2019, tổng mức đầu tư trên địa bàn xã là trên 25 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019, từ nguồn vốn thuộc Dự án giảm nghèo Ban Phát triển xã có 03 công trình đấu thầu cộng đồng với kinh phí trên 2,2 tỷ đồng gồm các hạng mục công trình: xây dựng trường mầm non Hoa Mai buôn Jie Yuk, đường giao thông nội vùng buôn Jie Yuk, đường giao thông nội vùng buôn Du Mah được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng; từ vốn chương trinh 135, xây mới đường giao thông nội đồng buôn Chiêng Cao với chiều dài 900m, tổng vôn hơn 1,2 tỷ đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm mới đường giao thông buôn (tơ lông) chiều dài 121,1m, tổng số vốn gần 2,4 tỷ đồng. Qua thực hiện, các công trình về chất lượng cơ bản đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn, kỹ thuật. Một trong những yếu tố giúp xã thành công trong thực hiện các công trình giao thông là địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có sự tham gia giám sát của người dân. Do vậy, khi phát động làm đường người dân đều đồng tình hưởng ứng và tham gia tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, từ đó các công trình đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra. Theo thống kê nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 35.000m2 đất trồng cây lâu năm hơn 1,500m2 đất trồng lúa 2 vụ; và phá bỏ nhiều diện tích cây trồng lâu năm như cà phê, điều…. để giải phóng mặt bằng xây dựng làm đường giao thông.  Hiện nay, khi đến các thôn, buôn đều thấy các tuyến đường cơ bản được rải nhựa và bê tông hóa. Trong năm các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động được 06 đợt dọn vệ sinh nông thôn, chủ yếu dọn vệ sinh trục đường liên xã, đường liên thôn, buôn, dọn vệ sinh xung quanh nhà ở và 02 bên bờ suối, góp phần làm cho cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Đến nay, toàn xã có 100% đường xã đi các thôn buôn và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; trên 50% đường trục thôn, và đường liên thôn được cứng hóa …. Góp phần tạo điều kiện đi lại thuận tiện, thông thương hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Xã có 8/11 thôn, buôn đạt chuẩn văn hóa, 973/1502 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn chiếm 51,39%, thu nhập bình quân đầu người ước khoảng 17,5 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, xã Đăk Phơi tiếp tục phát huy nội lực, tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông. Kết hợp lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển GTNT. Đồng thời, quan tâm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế xuống cấp và bảo đảm giao thông an toàn trong quá trình khai thác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đóng góp làm đường nông thôn, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của người dân./.

Vy Thủy