Công an huyện Lắk đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ và cấp Căn cước cho Nhân dân theo Luật Căn cước năm 2023

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực thi hành, để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật căn cước trên địa bàn. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước công dân; nhất là các quy định về Căn cước, định danh và xác thực điện tử, tổ chức rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống”, tổ chức rà soát đối tượng đủ điều kiện cấp Căn cước, đồng thời chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho công dân theo quy định…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, những ngày qua, rất nhiều các phụ huynh đã đưa con, em trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi và từ 6 đến dưới 14 tuổi và người trên 14 tuổi đã chủ động đến làm thủ tục cấp Căn cước tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện. Với nhóm tuổi dưới 6 tuổi khi làm thẻ căn cước, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin sinh trắc học ảnh mặt, vân tay và mống mắt. Trường hợp người từ đủ 6 tuổi trở lên đến dưới 14 tuổi, và trên 14 tuổi sẽ thu nhận đặc điểm nhận dạng và đầy đủ thông tin sinh trắc học như người trưởng thành bao gồm: hình ảnh gương mặt, vân tay và mống mắt. Tính đến hết ngày 09/7/2024, Công an huyện đã thu nhận được 784 hồ sơ cấp Căn cước. Trong đó có 18 hồ sơ trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi, 615 hồ sơ trong độ tuổi từ 06 đến 14 tuổi, 151 hồ sơ trên 14 tuổi. Lãnh đạo Công an huyện cũng đã trao 05 thẻ Căn cước mẫu mới cho 05 công dân dưới 14 tuổi đầu tiên của huyện.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có thẻ căn cước được tích hợp nhiều thông tin thuận tiện trong cuộc sống. Một số thủ tục, hồ sơ sẽ thực hiện trên cổng dịch vụ công, vì vậy, người dân cần thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ Công an, nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng các thao tác, chọn đúng thủ tục đề nghị trên cổng dịch vụ công để việc nộp hồ sơ được nhanh chóng, đúng quy định. Với kết quả đã thực hiện sẽ là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời, giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân./.

Văn Hoan