Ban chỉ huy Quân sự xã Buôn Triết chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Xác định “3 gặp, 4 biết” là bước rất quan trọng trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhằm nắm rõ lý lịch, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình. Sau khi kết thúc đợt khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân năm 2024, Lãnh đạo chính quyền xã Buôn Triết đã thành lập đoàn gồm các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên các gia đình thanh niên để họ yên tâm động viên con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, xã Buôn Triết có 62 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện, có 8 thanh niên trúng tuyển gồm 4 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự và 4 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Tất cả các thanh niên có trình độ học vấn và phẩn chất đạo đức, chính trị đạt yêu cầu, trong thời gian qua BCHQS xã đã phối hợp tốt với Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết”. Ngoài việc làm tốt công tác quản lý các thanh niên đã trung tuyển thì thời gian qua các tổ chức đoàn thể của xã đã thường xuyên tổ chức các đoàn xuống thăm hỏi động viên thanh niên cố gắng giữ gìn đảm bảo sức khỏe chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đồng thời động viên các thanh niên khi vào trong Quân ngũ phải chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội; cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và đơn vị giao cho.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi các thanh niên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ với quyết tâm phấn đấu học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm các quy định của quân ngũ, phát huy truyền thống cha anh trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thanh niên xã Buôn Triết vững bước, hăng hái chờ lệnh gọi lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó./.

Văn Hoan