Đoàn công tác UBND huyện kiểm tra thực địa tại các dự án kêu gọi đầu tư ở xã Yang Tao và xã Đăk Nuê

Sáng ngày 11/03/2021, đoàn công tác UBND huyện gồm có các đồng chí Nay Y Phú, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Thành Huệ, phó chủ tịchj Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng tài chính kế hoạch, phòng NN&PTNT, phòng kinh tế hạ tầng và phòng TNMT đã tiến hành đi kiểm tra, khảo sát thực địa tại các khu vực trọng yếu để quy hoạch kêu gọi đầu tư như: nhà máy điện sinh khối ở xã Yang Tao và nhà máy chế biến lâm sản tại xã Đăk Nuê.

Qua kiểm tra thực tế đoàn công tác của huyện nhận thấy, đối với dự án nhà máy điện sinh khối đặt tại buôn Bhôk, xã Yang Tao với diện tích khoảng 30ha khéo dài đến sát bên hồ Lăk và khu vực quy hoạch khu du lịch sinh thái – Bảo tồn thiên nhiên – phát triển bền vững dưới tán rừng nên dễ làm ảnh hưởng đến tác động môi trường sinh thái và cảnh quan, do đó đoàn đã thống nhất trình BCĐ tổ chức hội nghị giới thiệu dự án đầu tư huyện Lăk loại khỏi danh mục kêu gọi đầu tư dự án điện sinh khối để dành khu vực này quy hoạch thành khu du lịch khác. Riêng danh mục nhà máy chế biến lâm sản dự kiến quy hoạch tại Buôn Dlây xã Đăk Nuê, qua khảo sát thực tế, đoàn lãnh đạo huyện đã thống nhất chọn vị trí thuận lợi tại khu vực này với quy mô 10ha đất để kêu đầu tư nhà máy chế biến lâm sản tại đây nhằm để chế biến các nguyên liệu lâm sản từ rừng góp phần cho người trồng rừng có nguồn thu nhập và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Đợt khảo sát lần này của đoàn lãnh đạo huyện nhằm kiểm tra, đánh giá lại vị trí quy hoạch của các khu vực dự án để bổ sung thông tin đưa vào xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu trên địa bàn huyện Lăk, giai đoạn 2021 -2025 tại hội nghị giới thiệu dự án đầu tư huyện Lăk được tổ chức vào cuối tháng 03 này.

Xuân Thái