Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng giành cho học sinh THPT trên địa bàn huyện

Trung tâm Chính trị huyện vừa tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024 cho 41 đoàn viên ưu tú của 02 trường THPT Lăk và THPT Nguyễn Chí Thanh.

Trong thời gian 05 ngày (gồm thứ bảy và chủ nhật) các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề về lý luận chính trị theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 2 chuyên đề bổ trợ.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên là học sinh nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng phân công. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh việc kết nạp đảng viên trong các trường THPT vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận sự nỗ lực của quần chúng là học sinh ưu tú, vừa tạo môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ. Bồi dưỡng học sinh ưu tú kết nạp vào Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nguồn nhân lực có trình độ, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Văn Thắng