Xã Đăk Liêng tập trung sản xuất 950 ha lúa hè thu 2023

Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa Đông xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Đăk Liêng, tập trung xuống đồng làm đất, gieo sạ, khẩn trương sản xuất vụ lúa Hè thu 2023 với phương châm “càng sớm càng tốt”.

Theo kế hoạch, vụ Hè thu năm nay xã Đăk Liêng sản xuất 950 ha diện tích lúa, để tránh thiệt hại do mưa lũ vào cuối vụ, bà con nông dân chủ yếu chọn giống lúa OM5451 để gieo sạ, đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn từ 90 – 95 ngày, chiều cao cây khoảng từ 95 – 100 cm, lúa trổ tập trung, đẻ nhánh khỏe, ít nhiễm sâu bệnh, đặc biệt kháng rầy tốt, năng suất cao.

Trước đó, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn, tuyên truyền, vận động, bà con nông dân vừa thu hoạch vụ Đông xuân, vừa tranh thủ làm đất để triển khai sản xuất vụ hè thu sớm, đảm bảo gieo sạ hết diện tích, đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ. Các diện tích gieo sạ sớm bà con nông dân đang tiến hành dặm lúa, bón phân, làm cỏ, kiểm tra đồng nhằm phát hiện sâu bệnh, cây lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tính đến nay, toàn xã đã gieo sạ được hơn 85% diện tích, với giống lúa chủ lực là OM5451 và một số ít gieo sạ giống Đài thơm 8, tập trung chủ yếu ở Thôn Hòa bình, buôn  Liêng, buôn Bàng, buôn Dranh B,… Toàn xã phấn đấu hoàn thành việc gieo sạ lúa Hè thu trước tháng 6/2023.

Văn Hoan