Nông dân xã Buôn Tría xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân

Xác định Đông Xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, bởi đây là vụ có diện tích lớn nhất, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nên năng suất lúa đạt cao, vì vậy ngay từ đầu vụ chính quyền địa phương xã Buôn Triá đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án và khuyến cáo người dân gieo sạ lúa đúng lịch thời vụ, sử dụng các giống lúa năng suất cao, kháng bệnh tốt như Đài thơm 8; ST24; ST25… để có một vụ sản xuất chủ động, đạt hiệu quả cao.t

Theo kế hoạch vụ mùa Đông Xuân năm 2023 – 2024, toàn xã gieo sạ 885ha lúa nước, hiện nay bà con đang tập trung ra đồng chuẩn bị các khâu làm đất, vệ sinh đồng và dẫn nước vào ruộng. Dự kiến thời gian tập trung gieo sạ bắt đầu từ ngày 10/1 và hoàn thành việc gieo sạ vào 20/1/2024.

Văn Thắng