Đảng Uỷ xã Đắk Liêng tổng kết công tác đảng năm 2023

Dự hội nghị có Bà H Bình R’yam – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Xuân Nam – Phó trưởng Ban Tuyên Giáo huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã và trưởng thôn, buôn của xã Đắk Liêng.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện, Đảng ủy xã Đắk Liêng tập trung quán triệt, thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Kết quả: lĩnh vực kinh tế; tổng diện tích  gieo trồng 3.436,5 ha, đạt 104% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt 15,105 tấn, đạt 94,57 KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu/người/ năm; thu cân đối ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 1 tỷ 051 triệu đồng, đạt 95% KH huyện giao; xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí; tỉ lệ hộ nghèo giảm 9,19%  hiện toàn xã còn toàn xã có 380 hộ nghèo, chiếm 14,31% số hộ toàn xã; có 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh nông thôn, trật  tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong năm 2023, đã kết nạp được 13/12 đảng viên mới, đạt 108,33%; công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đúng quy định; công tác dân vận tại cơ sở được đẩy mạnh đã tổ chức được 02 đợt tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nghị quyết đại hội của Đảng các cấp; tình hình an ninh trật tự trong và ngoài huyện cho hơn 1500 lượt người dân trên địa xã; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024, Đảng ủy xã Đắk Liêng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: tổng diện tích gieo trồng 3315 ha, trong đó lúa nước 2100 ha; Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 16.602.5 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 964 triệu đồng; đạt thêm tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đạt 17/19 tiêu chí….

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng đối với các chi bộ cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên; một số hộ dân không thực hiện việc đăng ký giấy khai sinh cho con gây khó khăn trong công tác vận động trẻ 3 tuổi đến trường; cần có giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện Lắk về phân công đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; việc thực hiện tiêu chí mỗi xã thực hiện 01 sản phẩm OCOP cần được đẩy mạnh ngay từ đầu năm 2024…

Nhân dịp nay, Đảng uỷ xã Đắk Liêng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2023.

 H Yur Je