Chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 01

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức phiên họp đầu tiên vào chiều ngày 29/10/2019, sau khi có quyết định thành lập. Chủ trì cuộc họp do đồng chí Đỗ Quốc Hương Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng với 32 thành viên thuộc tiểu ban. Tại cuộc họp này Tiểu ban văn kiện đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  đã thông qua 02 dự thảo kế hoạch xây dựng văn kiện của BCH đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban văn kiện để các thành viên thảo luận góp ý.

Về phần kế hoạch xây dựng văn kiện của BCH đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 các thành viên đã tập trung thảo luận và đi dến thống nhất về nội dung chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, trình tự, thời gian, các bước tiến hành. Riêng phần chuẩn bị tất cả các loại báo cáo trình đại hội phải hoàn thành trước tháng 5/2020 để cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

Về phần Thông báo phân công các thành viên Tiểu ban tại phiên họp này các thành viên cũng đã cơ bản thống nhất theo dự thảo trên cơ sở đó bổ sung một số nội dung nhằm phân, định rõ vai trò, trách nhiệm của các đồng chí phó ban, các thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực để rõ chức năng phần việc của từng thành viên Tiểu ban văn kiện.

Đến thời điểm hiện tại thì Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  cũng đã họp thông qua dự thảo kế hoạch và Thông báo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm công việc cho các thành viên từ nay cho đến kỳ diễn ra Đại hội biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  .

Trước đó trong tháng  9/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-HU, ngày 17/9/2019  về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các quyết định thành lập các Tiểu ban văn kiện Đại hội; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành quyết định thành lập các tổ biên tập văn kiện Đại hội; Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự Đại hội biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy đang tiếp tục chỉ đạo cho các Tiểu ban và các ban tham mưu, giúp việc của Huyện ủy bán vào các kế hoạch, nội dung,  đặc biệt là các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh để kịp thời tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở chủ động và chuẩn bị tốt công tác nhân sự, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, nghị quyết Đại hội bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, chất lượng nội dung báo cáo, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

XUÂN TIỆP

“CHI BỘ TRƯỜNG THPT LĂK LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC ĐI ĐÔI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG”

Chi bộ trường THPT Lăk, huyện Lăk có 38 đảng viên. Trong đó có 34 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị, chiếm 50% tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong giai đoạn hiện nay, Chi bộ nhà trường đã và đang tập trung công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thầy Lê Văn Trị- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong thời gian qua, Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là chú trọng công tác chuyên môn, quy chế dân chủ ở đơn vị sự nghiệp trường học; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CB, GV, NV. Chi bộ luôn quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, tổ đảng, từ đó đã tạo được sự đồng thuận trong Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể và thống nhất cao của CB, GV, NV đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, mỗi cán bộ, đảng viên hằng năm đăng ký nêu gương gắn với xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nêu gương “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chấp hành các chủ trương, đường lối, nghi quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua thời gian triển khai thực hiện trong nhà trường, kết quả qua phong trào thi đua, nhà trường có 01 giáo viên Cô vinh dự được nhận bằng khen của Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Trong sinh hoạt Đảng, Chi bộ luôn nêu cao tinh thần dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu gương người đứng đầu, phát huy tính tự phê bình và phê bình của các đảng viên được nêu ra bàn bạc, xây dựng, góp ý trước Chi bộ để giúp đỡ đồng chí cùng tiến bộ. Chi bộ đặc biệt quan tâm, chú trọng chăm lo bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển nguồn cho Đảng bằng việc thông qua tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua trong nhà trường, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp trên xem xét, đề nghị kết nạp Đảng.

Năm 2018, chi bộ đã giới thiệu kết nạp 05 đảng viên mới, đạt 120% so với chỉ tiêu trên giao. Kết quả phân loại đảng viên năm 2018, có 100% đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 07 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20,59%. Song song với công tác Đảng, chi bộ luôn coi trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn. Đến thời điểm hiện tại nhà trường đã có 06 cán bộ, giáo viên trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, có 14 cán bộ, giáo viên trình độ thạc sĩ, 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong.

Phát huy vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hàng năm chất lượng chuyên môn của nhà trường luôn đạt được thành tích cao. Năm học 2018 – 2019, học sinh xếp loại đạo đức khá, tốt chiếm 97,7%; học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi chiếm 49,5%;  học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 96%, xếp thứ 17/57 trường THPT trong toàn tỉnh; học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chiếm 82,5%. Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng thường xuyên, trong năm học có 63 em học sinh đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Với những kết quả nổi bật đó, Trường THPT Lăk, huyện Lăk được UBND tỉnh công nhận và tặng bằng khen “tập thể lao động xuất sắc” 07 năm liền; Chi bộ nhà trường được Huyện ủy Lăk công nhận là chi bộ “Trong sạch vững mạnh 13 năm liền”. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Chi bộ quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường./.

Vy thủy – Xuân Thái