Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk phiên bản 2.0

Ngày 26/01, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk, tham gia buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính cấp xã, thị trấn và công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được ông Vũ Minh Đức – Nhân viên VNPT Đắk Lắk hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk – IGATE V2. Tổng quan hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk – IGATE V2, Hướng dẫn công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên hệ thống; Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến; Hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ; hướng dẫn thực hành cách sử dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk – IGATE V2. Trong quá trình tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị để góp phần làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ các tính năng, chức năng về nghiệp vụ sử dụng Hệ thống iGate, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk – IGATE, từ đó nâng cao kỹ năng chuyển đổi số và khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.

H Yur Je