Thời sự huyện Lăk ngày 31/12/2019

Nội dung chương trình:

  1. Đảng ủy quân sự huyện ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020
  2. Hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020
  3. Huyện Lăk: Tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020
  4. UBND huyện trích ngân sách nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra
  5. Xã Buôn triết gieo sạ lúa Đông xuân 2019 – 2020 đạt trên 93% diện tích