Thời sự huyện Lăk ngày 27/12/2019 (Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Lăk khóa XI)

Bế mạc kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân huyện Lăk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021