Thời sự huyện Lăk ngày 02/01/2020

Nội dung chương trình:

  1. Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
  2. Xã Yang tao phát động thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2020
  3. Huyện Lăk: Nan giải tình trạng sinh con thứ 3 ở buôn Mông thuộc buôn Liêng Keh, xã Đăk phơi
  4. Niềm vui từ con đường giao thông nội đồng ở buôn Plao Siêng
  5. Vụ Đông xuân 2019 – 2020 toàn huyện đã trồng được 498 ha diện tích khoai lang Nhật