Thời sự huyện Lắk ngày 29/12/2023

  1. Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  2. Khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số
  3. UBND huyện tổng kết nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội Quốc phòng An ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
  4. Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023
  5. Xã Đăk Phơi cấp bồn chứa nước cho hộ nghèo theo chương trình MTQG 1719./.