Thời sự huyện Lắk ngày 27/12/2023

  1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024
  2. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy
  3. Liên đoàn Lao động huyện bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
  4. Tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện
  5. Tập huấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện
  6. Chi bộ Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
  7. Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các đoàn thể xã Buôn Triết năm 2023
  8. Công đoàn Cơ sở xã Buôn Triết tổ chức Hội thao liên Công đoàn xã năm 2023
  9. Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12 – Bộ Y tế đưa ra 16 thông điệp truyền thông phòng, chống dịch bệnh./.