Thời sự huyện Lăk ngày 26/12/2019

Nội dung chương trình:

  1. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lăk lần thứ 19 (mở rộng)
  2. Khai mạc kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân huyện Lăk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  3. Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Liêng
  4. Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính, khóa học 2019 – 2020 tại huyện Lăk
  5. Liên đoàn lao động huyện Lăk tổng kết công tác công đoàn năm 2019
  6. Xã Yang Tao đến nay vẫn chưa thể Xuống giống sản xuất lúa Đông Xuân 2019 – 2020