Thời sự huyện Lăk ngày 24/12/2019

Nội dung chương trình:

  1. Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương
  2. Chương trình “Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức” tại trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
  3. Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ và pháo
  4. Điểm tập dưỡng sinh tâm thể hoa viên huyện lăk tổng kết năm 2019
  5. Bà con nông dân xã Buôn tría tích cực sản xuất lúa Đông Xuân 2019 – 2020
  6. Hơn 15 ha diện tích lúa của bà con nông dân ở xã Nam kar không có nước để sản xuất vụ Đông xuân 2019 – 2020