Thời sự huyện Lăk ngày 23/8/2022

  1. Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm “số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính”
  2. Chi bộ quân sự xã Đăk Nuê tổ chức đại hội khóa XIV nhiệm kỳ 2022 – 2025
  3. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư tại buôn Mliêng, xã Đăk Liêng
  4. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  5. Hơn 1400 học sinh cấp 1 trên địa bàn huyện tựu trường từ ngày 22/8
  6. Huyện Lắk đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
  7. Giải bóng đá mini thiếu niên nhi đồng xã Buôn Tría năm 2022