Thời sự huyện Lăk ngày 18/8/2022

  1. Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lắk
  2. UBND sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 7 tháng, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022
  3. Hội thảo thực hành nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp ở lưu vực sông SÊRÊPỐK
  4. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 và sơ kết 6 tháng triển khai, xây dựng mô hình “tiếng kẻng an ninh” trên địa bàn xã Đăk Liêng
  5. Tiêm phòng Vắc Xin phòng Covid 19 mũi bổ sung và mũi 4 là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân
  6. Cần bảo tồn thuyền độc mọc – nét đẹp văn hoá của Hồ Lắk