Thời sự huyện Lăk ngày 25/8/2022

  1. Chi bộ ban tổ chức đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2025
  2. Đại hội chi bộ Văn hoá thông tin đài TT – TH lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
  3. Đại hội chi bộ chi cục thuế khu vực Lắk – Krông Bông lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025
  4. Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Yang Tao sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  5. Bàn giao chiêng và trang phục truyền thống cho người M’nông Gar tại buôn Liêng Ông
  6. Đập Buôn Tría xả lũ nhiều diện tích lúa của người dân bị ngập lụt