Thời sự huyện Lăk ngày 20/04/2021

Nội dung:

  1. Hội nghị hiệp thương lần thứ III UB MTTQVN huyện Lăk
  2. Đại hội điểm hội phụ nữ xã Bông Krang huyện Lăk, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  3. Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I/2021
  4. Đảng uỷ xã Đăk Nuê sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và kết quả thực hiện  nhiệm vụ quý I/2021
  5. Người dân chủ động tích cực chăm sóc hoa Hoàng Yến tại thôn, buôn, tdp
  6. Chung sức vì sức khoẻ cộng đồng “Ấm tình cao nguyên”
  7. Nông dân xã Đăk Nuê chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021