Thời sự huyện Lăk ngày 16/04/2021 (Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk năm 2021)

Nội dung:

  1. Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk năm 2021
  2. Sôi nổi giải Tennis mở rộng huyện lần thứ I năm 2021
  3. Dạ hội điện ảnh huyện Lắk năm 2021