Thời sự huyện Lăk ngày 22/04/2021

Nội dung:

  1. UBMTTQ huyện bàn giao biên bản hiệp thương lần 3 và danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lăk khoá XII
  2. Công ty TNHH dây khóa kéo Hoàn Mỹ thành phố Hồ Chí Minh xem xét đầu tư một số dự án tại huyện Lắk
  3. Hội nghị tuyên truyền luật bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tại xã Đắk Liêng
  4. Khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ X – năm 2021
  5. Xã Buôn Tría nỗ lực xây dựng nông thôn mới