Thời sự huyện Lắk ngày 17/4/2024

  1. Họp Ban tổ chức và các tiểu ban của hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII năm 2024
  2. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thực hiện đề án 06 quý I năm 2024
  3. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác Quân sự, Quốc phòng và xây dựng đảng giai đoạn 2020 – 2025, triển khai công tác diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024
  4. Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa 1 hệ tập trung năm học 2024
  5. Họp chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
  6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Phơi tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  7. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yang Tao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  8. Đặc sắc lễ cúng hồ Ea Nuôi của người Êđê tại xã Đắk Nuê
  9. Xã Buôn Triết chờ mong một vụ mùa bội thu./.