Thời sự huyện Lắk ngày 19/4/2024

  1. Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và tập huấn kỹ năng, nhiệm vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở
  2. Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội thi, Hội thao bắn súng quân dụng, Thể dục Thể thao quốc phòng cho Dân quân tự vệ./.
  3. Đại hội Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Krông Nô lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  4. Đại hội Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Ka lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  5. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Nuê lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029
  6. UBMTTQVN xã Buôn Triết tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  7. UBMTTQVN xã Buôn Tría tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.