Thời sự huyện Lắk ngày 12/4/2024

  1. Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ khảo sát Nghị quyết số 33 –NQ/TW tại huyện Lắk
  2. Họp giao Ban Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện
  3. UBND huyện Lắk đánh giá việc triển khai nhiệm vụ quý I năm 2024 và tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023
  4. Họp BCĐ Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV năm 2024
  5. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn Liên Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029
  6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Liêng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  7. Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã Bông Krang khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  8. Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024./.