Thời sự huyện Lăk ngày 15/04/2021

Nội dung:

  1. CCB Hà Thái Trung mạnh dạn đưa giống cam ruột đỏ vào phát triển kinh tế gia đình
  2. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển Đảng viên
  3. Huyện Lăk họp ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
  4. Xã Đăk Nuê khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ bầu cử
  5. Xã Yang Tao, Bông Krang hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri
  6. Tiềm năng thế mạnh của huyện Lăk