Thời sự huyện Lăk ngày 16/04/2020

Nội dung chương trình:

  1. Ghi nhận việc thực hiện chỉ thị 16/CT/TTg của thủ tướng chính phủ tại huyện Lăk
  2. Khó khăn trong việc tổ chức cho học sinh học tập qua Internet, truyền hình ở huyện Lăk
  3. Chung tay hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mùa dịch Covid – 19
  4. Trạm khuyến nông huyện gặp khó khăn trong việc tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình mới đến với người dân
  5. Xã Buôn tría bắt đầu thu hoạch lúa Đông xuân 2019 -2020