Thời sự huyện Lăk ngày 14/04/2020

Nội dung chương trình:

01. Hội nghị trực tuyến chính phủ bàn về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
02. Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid – 19
03. Người dân góp tiền làm đường nội đồng
04. Nông dân xã Đăk Liêng phấn khởi ra đồng thu hoạch lúa Đông xuân
05. Xã Yang tao nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn