Thời sự huyện Lăk ngày 21/04/2020

Nội dung chương trình:

01. Họp trực truyến toàn quốc bổ sung hoàn thiện dự thảo chỉ thị về phòng, chống dịch Covid 19

02. Huyện Lăk tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của thủ tướng chính phủ

03.  Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng phòng L Đ – TB và XH

04. Buôn bán ế ẩm chủ của hàng tạp hoá và các quầy bán thực phẩm tươi, sống ở các xã vẫn đồng tình ủng hộ việc thực hiện giản cách xã hội

05. Nông dân xã Buôn triết bước vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân 2019 -2020