Thời sự huyện Lăk ngày 09/04/2020

Nội dung chương trình:

1. Huyện Lăk tích cực tuyên truyền thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
2. Tăng cường lực lượng tại chốt kiểm dịch Covid – 19 tại xã Krông nô
3. Xã Bông Krang nhiều Hecta lúa vụ Đông xuân năm 2019 – 2020 đang thiếu nước
4. 15 Hecta lúa Đông xuân trên địa bàn xã Yang tao bị hạn hán
5. Xây dựng nông thôn mới ở xã Buôn tría không thể thiếu vai trò tiên phong của Đảng viên và Quần chúng