Thời sự huyện Lắk ngày 10/4/2024

  1. Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 16 (mở rộng)
  2. Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024
  3. Buôn Tung 3 xã Buôn Triết đón nhận danh hiệu “Buôn văn hóa”
  4. Độc đáo lễ cúng bến thuyền độc mộc hồ Lắk tại Buôn Jun, thị trấn Liên Sơn
  5. Đoàn xã Yang Tao ra quân xoá điểm đen về rác thải tự phát
  6. Xã Yang Tao bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất
  7. Trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo buôn Dar Ju xã Bông Krang./.