Thời sự huyện Lăk ngày 12/03/2020

Nội dung chương trình:

  1. Hội nghị giao ban các chi Đảng bộ trực thuộc huyện uỷ quý I/2020
  2. Ban chỉ đạo huyện phòng, chống dịch Covid -19 đánh giá tình hình và bàn các phương án phòng chống dịch
  3. Đại hội chi bộ VHTT- Đài TT-TH huyện khoa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  4. Cụm thi đua số 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
  5. Nềm vui từ con đường mới