Thời sự huyện Lăk ngày 17/03/2020

Nội dung chương trình:

  1. Chi bộ Liên đoàn lao động huyện đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  2. Đại hội chi bộ văn phòng HĐND và UBND huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2022
  3. Đại hội chi bộ văn phòng huyện ủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  4. Hội nghị trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid – 19
  5. Nông dân xã Đăk nuê tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2019 – 2020
  6. Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường Tôn Thất Tùng thị trấn Liên sơn
  7. Xã Yang tao chủ động nước tưới cho vụ Đông xuân 2019 – 2020